Фирма РИМОС

Свържи се с фирма РИМОС

Извършване на услуги по измиване и почистване на превозни средства, търговия с препарати за измиване и почистване на превозни средства, ремонт и поддръжка на МПС, търговия на едро и дребно с автомобили и резервни части и принадлежности за МПС; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, както и осъществяване на всички други стопански дейности, незабранени със закон.

гр. Разлог, ул. ул. „Гоце Делчев” 26