Фирма РИНГ ТЕХНОЛЪДЖИ

Свържи се с фирма РИНГ ТЕХНОЛЪДЖИ

Компютърно програмиране, Консултантска дейност по информационни технологии, Управление и обслужване на компютърни средства и системи, Други дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали, Обработка на данни, хостинг и подобни дейности, Web-портали, Други информационни услуги, Консултантска дейност по връзки с обществеността, Рекламна дейност, Специализирани дейности в областта на дизайна, Ремонт на компютри и периферни устройства за тях.