Фирма Ритаян

Свържи се с фирма Ритаян

Туризъм, хотелиерство, ресторантьорство; Продажба на стоки от собствено производство;. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Покупко-продажба, отдаване под наем на движими и недвижими вещи; Други услуги, както и осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.