Фирма РК 2021

Свържи се с фирма РК 2021

Изработка на всякакъв вид украса; реализация на украса;търговска дейност в страната и чужбина-търговия с промишлени стоки, стоки за бита и хранителни стоки; консултантска дейност, посредническа дейност в страната и чужбина; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; туристическа дейност-хотелиерство и ресторантьорство; всякакъв вид търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена от закона.

гр. Варна, ул. .“Барутен погреб“ 4