Фирма РОЙ Кепитъл

Свържи се с фирма РОЙ Кепитъл

Строително-монтажни и строително- ремонтни дейности, инвестиционна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, външна и вътрешна търговия, покупка на стоки и/или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговски сделки, търговия на едро и дребно, търговско посредничество при сключване на сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим- след съответното разрешение.