Фирма РОКАТА 84

Свържи се с фирма РОКАТА 84

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; АВТОСЕРВИЗНА И МОТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ВУЛКАНИЗАТОР; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ, МАРКЕТИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ, УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ВНОС И ИЗНОС; СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Димитровград, ул. Сливница 16