Фирма РОСРУМ

Свържи се с фирма РОСРУМ

Търговска дейност в страната и чужбина, външноикономическа дейност; Търговско представителство и посредничество; агенство; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Управление на имоти; Посредничество при сделки с имоти, Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Услуги в областта на бита, селското стопанство и промишлеността; Производство на стоки и/или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и туроператорска дейност; Всяка дейност не забранена от закона.

с. Габаре, ул. ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 25

Телефон: **********