Фирма Роуз Венчърс

Свържи се с фирма Роуз Венчърс

Вътрешна и международна търговия, включително, но не само с продукти, извличани от розов цвят, в това число розово масло, материали, козметика и др. продукти; инвестиционна и строителна дейност; туризъм, посредничество, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. улица Крум Кюлявков 15А