Фирма Роял Кар Рент

Свържи се с фирма Роял Кар Рент

Отдаване под наем на леки и товарни автомобили /рента кар/; внос, износ и търговия с автомобили и други моторни превозни средства; търговия с авточасти и автоаксесоари; пътна помощ; автосервизни услуги; управление и експлоатация на търговски обекти с различно предназначение; организиране на онлайн платформи в сферата на услугите и търговския стокообмен; електронна търговия с различни видове стоки; създаване, управление и поддръжка на уеб сайтове и платформи; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт; складова дейност и логистика; управление, администриране и стопанисване на недвижимо имущество; покупко-продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество; сделки с недвижими имоти; строителство, монтаж, проектиране, ремонт, поддръжка и управление на сгради и други обекти; вътрешна и външно търговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и операции; управление и изпълнение на услуги в различни области; покупко-продажба на стоки и хранителни продукти в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сделки с недвижими имоти; управление и стопанисване на недвижимо имущество; търговско представителство /комисионерство, посредничество и агентство/ в страната и чужбина; разработване и управление на проекти; както и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон, в случай че за определен вид дейности се изискват допълнителни разрешения или лицензии, то те ще бъдат извършвани след получаването им.

гр. София, ул. “Музейна” 2А