Фирма РОЯЛ СПЕДИЦИЯ

Свържи се с фирма РОЯЛ СПЕДИЦИЯ

Превоз, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина; внос и износ на на стоки или други вещи, включително превозни средства и търговия с тях; покупка на стоки или други вещи; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина; комисионни сделки, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени от законите на Република България. В случай че закон изисква специално разрешение или регистрация по отношение на гореизброените дейности, същите ще бъдат упражнявани след набавянето на такова.

гр. София, ул. бул. „България“ 45