Фирма РОЗАРИУМ КОМЕРС

Свържи се с фирма РОЗАРИУМ КОМЕРС

СЪЗДАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, РЕКЛАМА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВНОС-ИЗНОС, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

гр. Стрелча, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 22