Фирма Розенда Фешън енд Сейфти Консулт

Свържи се с фирма Розенда Фешън енд Сейфти Консулт

Търговия с дрехи и други продукти на текстилната промишленост; внос, износ и дистрибуция на дрехи и работно облекло; внос, износ и дистрибуция на лични предпазни средства; търговия с обувки и продукти на кожарската промишленост; търговия с модни аксесоари; електронна търговия с различни видове стоки; организиране на онлайн платформи в сферата на услугите и търговския стокообмен; управление и поддръжка на уеб сайтове и платформи; управление и експлоатация на търговски обекти с различно предназначение; провеждане на обучения в различни области; консултантски услуги; вътрешна и външно търговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и операции; покупко-продажба на стоки и хранителни продукти в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия със всякакъв вид промишлени стоки; търговско представителство /комисионерство, посредничество и агентство/ в страната и чужбина; управление и изпълнение на услуги в различни области; разработване и управление на проекти; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; складова дейност и логистика; управление, администриране и стопанисване на недвижимо имущество; сделки с недвижими имоти; както и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон, в случай че за определен вид дейности се изискват допълнителни разрешения или лицензии, то те ще бъдат извършвани след получаването им.