Фирма Рождество

Свържи се с фирма Рождество

Педагогически услуги; организиране и осъществяване на дейност като занималня; провеждане на извънкласни занимания с деца; изработване и продажба на учебни пособия; копирни услуги и всякакъв друг вид дейности, които не са забранени от закона.

гр. София, ул. Рождество 17