Фирма РР – ММ 2021

Свържи се с фирма РР – ММ 2021

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на стоки с цел препродажба; социална, посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг, рекламна и издателска дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени
стоки и предмети за бита; кетъринг, ресторантьорство и хотелиерство; туристическа дейност, туроператорство и туристическо агентство; вътрешно и външно-тьрговска дейност, търговия на акцизни стоки, внос и износ на стоки; отдаване под наем на моторни превозни средства; спортен
мениджмънт, организиране и провеждане на спортни мероприятия; транспортна дейност в страната и чужбина, превоз на пътници и товари; дърводобив и дървопреработване, дейности в сферата на социалните услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Брезник, ул. АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 42

Телефон: 0895106135