Фирма РУМИ БИЛД

Свържи се с фирма РУМИ БИЛД

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; лизинг; управление на недвижими имоти; козметични и фризьорски услуги; строителна дейност; проектиране, строеж и реставрация на сгради; покупка или строежи и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; счетоводни, обущарски, кожарски, дърводелски и шивашки услуги; външнотърговска дейност; дърводобив, дървопреработване, производство на мебели и продажбата им; производство и търговия с животински и селскостопанска продукция; търговия с нови и употребявани леки и товарни автомобили, автобуси, селскостопанска техника и резервни части за тях; предприемаческа дейност; проектиране, изработване, монтаж и търговия на цялостни обекти и елементи за промишлен, архитектурен и рекламен дизайн, както и всички други дейности, незабранени изрично със закон, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз, ако това се изисква.

гр. Разлог, ул. Шипка 7