Фирма РУСИ-НАДЕЖДА – РУСИ РУСЕВ

Свържи се с фирма РУСИ-НАДЕЖДА – РУСИ РУСЕВ

ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Бабук, ул. ЗДРАВЕЦ 3

Телефон: 0898820102