Фирма РУТЛЕС

Свържи се с фирма РУТЛЕС

Проектиране, производство, доставка, монтаж и инженеринг на електрически инсталации, електрически системи и оборудване, електрооборудване, електро изграждане и автоматизация, внос на електро компоненти; проектиране, изграждане и експлоатация на централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, проектиране, изграждане и експлоатация на различни електрически обекти високо, средно и ниско напрежение; доставка, монтаж, демонтаж, ремонт и сервиз на електрокомпоненти, термопомпени, климатични и хладилни агрегати и системи, външно и вътрешно търговски сделки с електрически инсталации и съоръжения, и свързаните с тях резервни части и консумативи, монтаж и сервизно обслужване на същите като услуги на юридически и физически лица, строително-ремонтни работи; ВиК услуги; ремонт на всякакъв вид съоръжения; комплексно изпълнение на сгради; ремонт, реконструкция на обекти; строителство, ремонт, управление и експлоатация на недвижими имоти и посреднически услуги при тяхната покупко – продажба, замяна и отдаване под наем; всички видове услуги със строителна, агро и друга техника; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност и туристически услуги; вътрешна и международна логистична и спедиторска дейност; складова, лизингова, превозна дейност, хотелиерство и ресторантьорство; маркетингови и информационни услуги; консултантска дейност; посредническа дейност; рекламна дейност, след получаване на необходимите разрешителни и лицензи от компетентните държавни органи за съответната дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Телефон: 0887532029