Фирма С-А Интърнешънъл

Свържи се с фирма С-А Интърнешънъл

Търговия на едро и дребно, внос-износ, реекспорт, бартерни и обменни операции, комисионна и консигнационна търговия, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, откриване на магазини, складове и кантори във връзка с дейността на дружеството, отдаване на вещи, машини и автомобили под наем, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия и ремонт, организиране на съвместни производства, производство, изкупуване и преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, както и други стопански дейности и услуги, които не противоречат на законите на Република България.

гр. Сърница, ул. ул. “Дъбраш” 9