Фирма С – АРХ ДЖЪРМАНИ

Свържи се с фирма С – АРХ ДЖЪРМАНИ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,- продажба на стоки собствено производство,-гьрговско представителство и посредничество,- комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,- хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,- както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

гр. Велико Търново, ул. ул. Ген.Сава Муткуров 9