Фирма С- АРХ ФЪРНИЧЪР

Свържи се с фирма С- АРХ ФЪРНИЧЪР

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,- продажба на стоки собствено производство,-търговско представителство и посредничество,- комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,- хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,- както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона

гр. Велико Търново, ул. ул.Ген.Сава Муткуров 9