Фирма С Б Р – ТРЕЙД ГРУП 555

Свържи се с фирма С Б Р – ТРЕЙД ГРУП 555

ОТКРИВАНЕ НА АТРАКЦИОННИ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИЛИ ЗАНИМАТЕЛНИ УСЛУГИ С ДЕЦА И ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗАБАВЛЕНИЯ И ОТДИХ. ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ЕКСПОАТАЦИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ МЕНАЖИРАНЕ НА ТАКИВА УВЕСЕЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, СЕРВИЗ, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, МОНИТОРИНГ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЯ ЗА ОХЛАЖДАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И БИТА, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ. РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ, ДЕТСКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ КЪТОВЕ ЗА ДЕЦА, ХИДРОИЗОЛАЦИИ, БОЯДИСВАНЕ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ОТДАВАНЕ НА МПС ПОД НАЕМ. ЛИЗИНГ. ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ. ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ / ЛИЦЕНЗ / КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

Телефон: 0883563333