Фирма С Д Х – РЕСПЕКТ

Свържи се с фирма С Д Х – РЕСПЕКТ

транспортни услуги, комисионни, спедицнонии и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с автомобили и авточасти, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство, хотелиерски, туристически, рестораитьорски и всякакви други допустими от закона услуги на граждани и фирми в страната и чужбина осъществявани по търговски начин.

гр. Сливен, ул. Коста Велков 13