Фирма С ГРУП – СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА-ДОБРОМИР ДОБРЕВ

Свържи се с фирма С ГРУП – СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА-ДОБРОМИР ДОБРЕВ

СЪЗДАВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СОБСТВЕНА ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТУРКТУРА; ХОТЕЛИЕРСКО И РЕСТОРАНТЬОРСКО ОБСЛУЖВАНЕ; ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ПАКЕТИ, НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, НА ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ, УЧЕБНИ И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКИ ПРОДУКТИ, ПОСОБИЯ, ПОМАГАЛА И НАРЪЧНИЦИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; СТРОЕЖ, РЕМОНТ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РЕКЛАМНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА, ЛИЗИНГОВА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НАЛИЦЕНЗИОННИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ НА СТРАНАТА.

гр. Русе, ул. ХРИСТО БОТЕВ 1