Фирма СЪБИ ТРАНС

Свържи се с фирма СЪБИ ТРАНС

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ / СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, СТРОИТЕЛНО, РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ЕЛ УСЛУГИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ТАКСИМЕТРОВИ И ТОВАРО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЖИВОТИНСКА, ПТИЧА И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВА И ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО, КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ, ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Долни Дъбник, ул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 30

Телефон: 0988868315