Фирма Сълюшън Вр

Свържи се с фирма Сълюшън Вр

Продажба и препродажба на стоки на едро и дребно, включително онлайн търговия, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, оказионна и комисионна търговия, външнотърговска дейност, предоставяне консултантски и маркетингови услуги, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

гр. Враца, ул. ул. Панайот Волов 1