Фирма Самастоятелна Медико-Техническа Лаборатория ДЕЛТА ЛАБ

Свържи се с фирма Самастоятелна Медико-Техническа Лаборатория ДЕЛТА ЛАБ

СЪЗДАВАНЕ НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ, В КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕДПИСАНИ ОТ СТОМАТОЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАБОТКА, РЕМОНТ И ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ И НЕПОДВИЖНИ ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ, ЗЪБНИ КОРОНКИ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПОКУПКА НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА, КАКТО И ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЪБОТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ.

гр. София, ул. БОРИС ДИМОВСКИ 12