Фирма САМИ-ТЕРИ

Свържи се с фирма САМИ-ТЕРИ

Продажба на стоки за широко потребление в страната и чужбина; Строително-монтажни работи; Покупка на стоки с цел препродажба в страната и чужбина; Превозни и спедиционни услуги в страната и чужбина; Ресторантьорство, хотелиерство и строителство; Търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; Външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки в страната и чужбина, както и всякакви сделки и услуги, незабранени от закона.

гр. Панагюрище, ул. Асен Златаров 55

Телефон: 0894345341