Фирма САМИМЕЛ

Свържи се с фирма САМИМЕЛ

Търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, дейност на кафе-аперитив, строителство и строително – монтажни дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, счетоводна, импресарска и други подобни дейности, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, социални дейности, външноикономическа дейност, както и всички други незабранени от закона търговски дейности и дейности изискващи лиценз, след снабдяването му с такъв.

с. Крива река, ул. Камчия 10