Фирма Самостоятелна медико-техническа лаборатория Дани Дент 96

Свържи се с фирма Самостоятелна медико-техническа лаборатория Дани Дент 96

Създаване на лечебно заведение-самостоятелна медико-техническа лаборатория, в което специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински изделия, както и сключване на сделки, необходими за осъществяване на дейността на лабораторията и разрешени, съгласно Закона за лечебните заведения.