Фирма САМУРАЙ-11

Свържи се с фирма САМУРАЙ-11

Производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на собствена продукция; външно и вътрешно търговска дейност; Ремонт, сервиз и техническо обслужване на автомобили покупко-продажба на авточасти, търговска и външнотърговска дейност, покупко-продажба на нови и употребявани автомобили, включително внос, износ, бартер, реекспорт, обменни и други външнотърговски сделки, представителство и посредническа дейност на български и чуждестранни фирми и физически лица, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност; външноикономическа дейност;
транспортна, информационна, хотелиерска, туристическа дейност, след издаване на лиценз, рекламна, програмна дейност; издателска и печатарска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.