Фирма СЪНИ ПАРК 2

Свържи се с фирма СЪНИ ПАРК 2

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЛАРНИ ПАРКОВЕ, ТЪРГОВИЯ СЪС СОЛАРНИ ПАНЕЛИ И АКСЕСОАРИ, ТЪРГОВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДИ ФИРМИ, ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ДРУГИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, УПРАЖНЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

гр. София, ул. 21-ви век 65