Фирма СЪНКРАУДС

Свържи се с фирма СЪНКРАУДС

Набиране на капитал под формата на краудфъндинг, строителство и експлоатация на фотоволтаични централи, търговия със стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

гр. Бургас, ул. ул. Македония 62