Фирма Сашка Христева

Свържи се с фирма Сашка Христева

Фризьорски услуги.Търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, рекламни, информационни и консултантски услуги, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

гр. Смолян, ул. “Кольо Шишманов” 21