Фирма САТЕЛИТ КК

Свържи се с фирма САТЕЛИТ КК

РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ОТ БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Пловдив, ул. УЛ. ВЪЛКО ШОПОВ 2Б