Фирма САУТ СЪН

Свържи се с фирма САУТ СЪН

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СМЯНА НА СТАТУТ НА ЗЕМЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОУЧВАТЕЛНИ, ПРОЕКТНИ И КОНСУЛТАНТСКИ РАБОТИ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И ЕЛЕКТРОРЕМОНТ, ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ, КИП И АВТОМАТИКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНИИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ,СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. УЛ. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 17