Фирма САВЕН АВ

Свържи се с фирма САВЕН АВ

ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ, МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ В ОБРАБОТЕН И/ИЛИ НЕОБРАБОТЕН ВИД, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.