Фирма СЪЗДАДЕНО ОТ ШАМАНА

Свържи се с фирма СЪЗДАДЕНО ОТ ШАМАНА

Търговска дейност, комисионна търговия, внос – износ, разкриване на търговски обекти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, за която няма забрана от закон.

гр. Казанлък, ул. Опълченска 12