Фирма СЕЙХАН ТРЕЙД

Свържи се с фирма СЕЙХАН ТРЕЙД

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Продажба на стоки от собствено производство. Търговско представителство и посредничество. Осъществяване на дейност на превозвач с всички средства на транспорт по суша, спедиторска дейност, складова дейност, логистични услуги, организиране на национален и международен транспорт. Поставяне на татуировки. Фризьорски и козметични услуги. Информационни и консултантски услуги, проектиране, програмиране, дизайн и други услуги, които ще упражнява при условията на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон. Дейности, свързани с маркетинга, връзки с обществеността и други дейности, свързани пряко или косвено, изцяло или частично с предмета на дейност или които биха могли да допринесат за неговото осъществяване, както и извършване на всички други дейности, допустими от закона и участие в други дружества в страната и чужбина. Ако за някоя от дейностите, изброени по-горе, се изисква пиценз, регистрация, разрешение или уведомление, дружеството ще извършва дейността след получаването на съответния лиценз, регистрация, разрешение или уведомление.

гр. Нови пазар, ул. УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 29А