Фирма СЕЙВ ДЪ ЕНИМЪЛ

Свържи се с фирма СЕЙВ ДЪ ЕНИМЪЛ

вътрешно и външно търговска дейност, строително-ремонтна, посредническа, комисионна и консултантска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;

гр. Бургас, ул. „Сливница“ 41