Фирма СЕЛЕКТ-БМ

Свържи се с фирма СЕЛЕКТ-БМ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, логистични и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, информационни сделки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, транспортни услуги в България и чужбина на пътници и товари със собствени и наети автомобили, както и всякакви други сделки, разрешени от законодателството и съобразно неговите изисквания