Фирма СЕЛЕКТ БРАНД

Свържи се с фирма СЕЛЕКТ БРАНД

търговия онлайн, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, хотелиерски и туристически услуги, екскурзоводска и аниматорска дейност, предприемаческа, посредническа дейност, транспортна дейност, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, лизинг, външнотърговски сделки – импорт и експорт, външнотърговски сделки и маркетинг, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Ако за някоя от дейностите е нужен лиценз, то дружеството ще я упражнява след получаването му