Фирма СЕЛИНА 2014 – Айше Салиева

Свържи се с фирма СЕЛИНА 2014 – Айше Салиева

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ШИВАШКИ УСЛУГИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВНОС, ИЗНОС, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТРОИТЕЛНИ, СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПРОДАЖБА И МОНТАЖ НА ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ЗА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ; ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА И ТОВАРИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТКА, ДЪРВОИЗНОС И ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШЕН ПАЗАР С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, БИТОВИ; ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

с. Плъстина, ул. ул. Девети Септември 17