Фирма СЕМУОЛФС

Свържи се с фирма СЕМУОЛФС

КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО; АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ И ДРУГО СПОМАГАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; РЕКЛАМНИ, ПИ АР УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ УСЛУГИ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. Варна, ул. БАТОВА 11