Фирма СЕШАТ

Свържи се с фирма СЕШАТ

Чуждоезиково обучение; подготовка за международни изпити по чужди езици за придобиване на съответни сертификати – FCE,CAE, IELTS, TOEFL; разпространение на учебна литература; книгоразпространение; рекламна дейност; подготовка за изпити външно оценяване, подготовка за държавни зрелостни изпити и кандидатстудентска подготовка по всички учебни предмети; копирни услуги, организиране на детски и ученически занимални; организиране на арт- работилница, изработване и продажба на арт изделия, преводни услуги, организиране на студентски практики; търговия със здравословни храни, търговия с канцеларски материали, както и други дейности, незабранени от Закона.

гр. Стара Загора, ул. ул.”Генерал Гурко” 4