Фирма СЕТ ГРУП БГ

Свържи се с фирма СЕТ ГРУП БГ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ ЗА БИТА; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЮРСТВО; ТРАНСПОТННА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

гр. София, ул. 59 8а