Фирма СЕВИМ – ЛЕТВИЯ КИСОВА

Свържи се с фирма СЕВИМ – ЛЕТВИЯ КИСОВА

Външна и вътрешна търговия, в т.ч.внос, износ, търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, реекспорт, бартер и други специфични външно – търговски и вътрешно – търговски опереции, комисионна, складова, спедиционна и лизингова дейност, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, търговия на едро и дребно с цигари и спиртни напитки/след получаване на съответния лиценз и разрешително/,посредническа и агентска дейност, търговско представителство, преработка и реализация на селскостопански продукти и животински такива, дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон.

гр. Кричим, ул. УЛ. КОЗЛОДУЙ 4