Фирма ШАХБА 2021

Свържи се с фирма ШАХБА 2021

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, или други услуги, както и всяка друга дейност, за която не съществува изрична законова забрана.

гр. София, ул. Рожен 20