Фирма ШАМРОК ИНВЕСТМЪНТС

Свържи се с фирма ШАМРОК ИНВЕСТМЪНТС

Придобиване, управление, оценка, продажба, инвестиции и други търговски сделки на придобиване, управление и продажба на финансови активи, облигации, недвижими имоти и движими вещи, финансиране на дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и други материални и нематериални активи, инвестиции във винарски и лозарския сектор и др., както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни или други законови изисквания.

гр. София, ул. ул. „Стефан Караджа“ 10