Фирма Шеф Виет

Свържи се с фирма Шеф Виет

Ресторантьорство; кетъринг; търговия с храни; внос и износ на храни и хранителни стоки; производство, преработка, разфасоване, пакетиране, препакетиране на храни и хранителни продукти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. София, ул. ул. Средна гора 43