Фирма ШЕНКМАНН

Свържи се с фирма ШЕНКМАНН

Инвестиции в недвижими имоти, отдаване под наем на ваканционни имоти. Онлайн коучинг и осъществяване на семинари по йога.
Освен това дружеството може да сключва всякакви сделки, които пряко или косвено са свързани с предмета му на дейност и не са забранени от закона.

гр. София, ул. Верила 5